Vill du läsa mer om e-bokens villkor? Här har jag några tips (fyll gärna på).

”Spridningen av e-boken är inget mindre än en fråga om demokrati”

Läs hela Lotta Olssons DN-artikel, publicerad 14 mars 2015:

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/lotta-olsson-spridningen-av-e-boken-ar-inget-mindre-an-en-fraga-om-demokrati/

”Gratis låna e-böcker, men intresset är svalt”

Läs hela artikeln från IDG, publicerad 9 september 2015. Här framgår vilka bibliotek i Sverige som har högst andel e-boksutlåning:

http://www.idg.se/2.1085/1.636514/svalt-intresse-for-e-bocker

”Den e-bokstid nu kommer”

Artikel av Eva Wieselgren, publicerad 27 juni 2015 i Göteborgsposten:

http://blogg.gp.se/teknik/2015/06/27/den-e-bokstid-nu-kommer/

”E-boken: En biprodukt i skuggan av den tryckta”. Ett pågående forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Presentationen, visad i juni 2015 av Annika Bergström från SOM-institutet, finns här:

http://som.gu.se/digitalAssets/1525/1525092_e-boken—annika-bergstr–m.pdf

”Dödar biblioteken marknaden för nya e-böcker om de lånas ut digitalt? Ja, det är i alla fall det skäl som gjort att förlagen hållit sina nya e-böcker ifrån biblioteken. Men när Natur & Kultur testade en annan väg överraskade resultatet.”

Läs hela artikeln från Computer Sweden, publicerad 21 december 2014:

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.602833/sma-steg-framat-for-svenska-e-bocker

Bokföringsfel

E-boken är alls inte förutbestämd att dominera framtidens bokmarknad. Rasmus Fleischer menar att det är nätutvecklingen i sin helhet som är pappersbokens värsta konkurrent.

Läs hela artikeln publicerad i Expressen 27 sep 2013:

http://www.expressen.se/kultur/bocker/bokforingsfel/

 

Gunilla

E-boken väntar på sitt genomslag – är förlagen för konservativa?

Varför är e-boken så dyr? Jag skulle vilja förstå hur prissättningen går till. Svara mig gärna, om du kan. Momsen är 25 procent jämfört med 6 procent för pappersboken, men är det hela förklaringen? Finns det en rädsla för att pappersboken skulle gå samma öde till mötes som papperstidningarna? Eller är det bara en ovana vid det nya mediet?

När det gäller biblioteken så är ju utlåningen av e-böcker gratis, men de kostar naturligtvis att köpa in. Numera undanhåller förlagen inga e-bokstitlar, men de har däremot prissatt nya böcker högre. En populär bok kan kosta 120 kr per exemplar, en mindre populär bok kostar i snitt 20 kr.

En undersökning som SOM-institutet presenterade i juni, ”E-BOKEN: EN BIPRODUKT I SKUGGAN AV DEN TRYCKTA”, av Annika Bergström, visar följande:

Förläggare anser att framför allt tre faktorer påverkar e-boksutvecklingen:

  • Avsaknaden för en enhetlig modell för utlåning av e-böcker
  • Läsarnas preferenser/avsaknad av preferenser för e-böcker
  • Begränsningen som en liten språklig marknad utgör

Bokhandlare säger:

  • Jobba mer med interaktiva funktioner
  • E-böcker är för dyra
  • Bättre teknik för läsare att tillgå böcker behövs

Författare är generellt positiva till e-böcker:

  • Ett sätt att sprida och tillgängliggöra innehåll. Men:
  • Risk för tillgänglighetsproblem i framtiden om format och teknik förändras
  • Intresset för att publicera e-böcker är större hos författare som inte har så stark koppling till etablerade förlag.

Gunilla